Hľadaný výraz: Lv 27,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Ak svoj pozemok nevykúpi a pritom ho predá niekomu inému, už ho nebude môcť vykúpiť, ale pozemok,

1

mail   print   facebook   twitter