Hľadaný výraz: Lv 26,30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 Pováľam vaše výšiny a polámem vaše slnečné stĺpy. Vaše mŕtvoly nahádžem na mŕtvoly vašich bohov a (budete sa mi oškliviť), budem mať odpor voči vám.

1

mail   print   facebook   twitter