Hľadaný výraz: Lv 26,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Zlomím oporu vašej výživy, takže desať žien bude piecť v jedinej peci svoj chlieb a budete vážiť svoj chlieb, a nikdy sa nenajete dosýta.

1

mail   print   facebook   twitter