Hľadaný výraz: Lv 26,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Ak ma nebudete poslúchať a prestúpite niektorý z týchto mojich príkazov,

1

mail   print   facebook   twitter