Hľadaný výraz: Lv 26,1-2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Nerobte si modly, nestavajte si vyrezávané podoby a pomníky a nepostavte namaľované kamene vo svojej krajine, aby ste sa pred nimi klaňali, veď ja, Pán, som váš Boh! 2 Zachovávajte moju sobotu a majte v úcte moju svätyňu! Ja som Pán!

1

mail   print   facebook   twitter