Hľadaný výraz: Lv 23,27-32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 „Desiaty deň tohto siedmeho mesiaca je však Dňom zmierenia. Budete sláviť sväté zhromaždenie, budete sa postiť a prinesiete Pánovi zápalnú obetu. 28 Ani v tento deň nesmiete vykonávať nijakú služobnú prácu, lebo je to Deň zmierenia, keď sa máte zmieriť s Pánom. 29 Každý, kto sa v tento deň nebude postiť, bude vyhubený zo svojho ľudu 30 a každého, kto by v tento deň konal nejakú služobnú prácu, ja vyrvem z jeho ľudu. 31 Nesmiete konať nijakú prácu, to je večný zákon pre všetky pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. 32 Bude pre vás dňom úplného odpočinku a vy sa budete postiť! Večer na deviaty deň tohto mesiaca, od večera do druhého večera, zachováte svoj čas odpočinku!“

1

mail   print   facebook   twitter