Hľadaný výraz: Lv 23,23-25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Pán hovoril Mojžišovi: 24 „Povedz Izraelitom: Prvý deň siedmeho mesiaca bude pre vás dňom odpočinku, pamätným dňom s trúbením a so svätým zhromaždením. 25 Vtedy nesmiete vykonávať nijakú služobnú prácu a budete Pánovi obetovať zápalnú žertvu!“

1

mail   print   facebook   twitter