Hľadaný výraz: Lv 23,1-3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pán vravel Mojžišovi: 2 „Hovor Izraelitom a povedz im: Pánove sviatky, ktoré zasvätíte slávnostným zhromaždením, sú tieto: 3 šesť dní budete konať svoju prácu, siedmy deň bude dňom úplného odpočinku so svätým zhromaždením. Vtedy nesmiete konať nijakú prácu, to je Pánova sobota, odpočinok vo všetkých vašich bydliskách.

1

mail   print   facebook   twitter