Hľadaný výraz: Lv 22,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Uhynuté alebo roztrhané zvieratá nesmie jesť, poškvrnil by sa tým. Ja som Pán!

1

mail   print   facebook   twitter