Hľadaný výraz: Lv 22,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 ani také nesmiete kúpiť od cudzinca a priniesť to ako pokrm svojho Boha, lebo je to zmrzačené, je to chybné, to by vám nezískalo priazeň.“

1

mail   print   facebook   twitter