Hľadaný výraz: Lv 21,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Nesmú si vziať za ženu ani pobehlicu, ani padlú, ani ženu zapudenú od svojho muža si nevezmú, lebo (kňaz) je zasvätený svojmu Bohu.

1

mail   print   facebook   twitter