Hľadaný výraz: Lv 21,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Ale chlieb svojho Boha, svätosväté a sväté, môže jesť.

1

mail   print   facebook   twitter