Hľadaný výraz: Lv 21,16-17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Pán hovoril Mojžišovi: 17 „Povedz Áronovi: Ak by mal v budúcich pokoleniach niekto z tvojho potomstva nejakú telesnú chybu, ten sa nesmie priblížiť, aby predložil chlieb svojho Boha.

1

mail   print   facebook   twitter