Hľadaný výraz: Lv 21,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Za ženu si vezme pannu.

1

mail   print   facebook   twitter