Hľadaný výraz: Lv 21,1-5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pán vravel Mojžišovi: „Hovor kňazom, Áronovým synom, a povedz im: Nepoškvrňte sa mŕtvolou niektorého súkmeňovca, 2 okrem mŕtvoly najbližších príbuzných, a to svojej matky, svojho otca, svojho syna, svojej dcéry, svojho brata 3 a svojej sestry, ak je ešte panna a je mu blízko, lebo nepatrí nijakému mužovi; ňou sa môže poškvrniť. 4 Ale (mŕtvolou) niekoho iného zo svojho ľudu sa nesmie poškvrniť a tým znesvätiť. 5 Neostrihajú si hlavy dohola, ani bokombriadky si neoholia a neurobia si na tele zárezy.

1

mail   print   facebook   twitter