Hľadaný výraz: Lv 20,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Lebo každý, kto bude zlorečiť svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť. Zlorečil otcovi a matke, jeho krv bude na ňom.

1

mail   print   facebook   twitter