Hľadaný výraz: Lv 20,26-27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Buďte mi svätí, lebo ja, Pán, som svätý, a ja som si vás oddelil od národov, aby ste boli moji! 27 Ak niektorý muž alebo žena bude mať v sebe schopnosť vyvolávať duchov alebo schopnosť vykladačstva, musia umrieť. Ukameňujú ich a ich krv bude na nich.“

1

mail   print   facebook   twitter