Hľadaný výraz: Lv 20,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Keby niekto spal so svojou strynou, obnažil by nahotu svojho strýca, ponesú svoj hriech, zomrú bezdetní.

1

mail   print   facebook   twitter