Hľadaný výraz: Lv 20,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Ak si niekto vezme svoju sestru, dcéru svojho otca alebo svojej matky, a pozrie na jej nahotu, a ona pozrie na bratovu nahotu, to je ohavnosť, nech sú zahubení pred očami svojich súkmeňovcov. Odokryl nahotu svojej sestry, ponesie svoju vinu.

1

mail   print   facebook   twitter