Hľadaný výraz: Lv 2,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Čo však z potravinovej obety zostane, bude patriť Áronovi a jeho synom ako posvätné zo zápalných obiet Pánových.

1

mail   print   facebook   twitter