Hľadaný výraz: Lv 2,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Nijaká obeta, ktorú prinesieš Pánovi, nesmie byť zaprávaná kvasom, lebo nič z kvasu ani z medu nesmiete spáliť na zápalnú obetu Pánovi.

1

mail   print   facebook   twitter