Hľadaný výraz: Lv 19,26-29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Nič nejedzte s krvou! Nesmiete veštiť, ani vykladať! 27 Nestrihajte si vlasy dookola hlavy a nehoľte si bokombriadky! 28 Pre mŕtveho si nerobte zárezy do tela! Nevypaľujte si (do kože) nijaké znamenia! Ja som Pán! 29 Nezneucti svoju dcéru tým, že ju vydáš na smilstvo, aby sa krajina nestala miestom nerestí a pareniskom smilstva!

1

mail   print   facebook   twitter