Hľadaný výraz: Lv 19,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 „Hovor celej izraelskej pospolitosti a povedz im: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý!

1

mail   print   facebook   twitter