Hľadaný výraz: Lv 19,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Zachovávajte moje príkazy: Nedajte páriť sa dvom druhom vášho dobytka! Neosievaj svoje pole dvojakým semenom! Nevezmi na seba odev utkaný z dvojakej látky!

1

mail   print   facebook   twitter