Hľadaný výraz: Lv 19,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Neutláčaj a neokrádaj svojho blížneho! Mzda robotníka nech neostáva v tvojich rukách do druhého rána!

1

mail   print   facebook   twitter