Hľadaný výraz: Lv 18,7-8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Neodkryješ nahotu svojho otca: to jest svojej matky. Je predsa tvojou matkou. Nesmieš ju zneuctiť! 8 Neodkryješ nahotu ženy svojho otca, to je telo tvojho otca.

1

mail   print   facebook   twitter