Hľadaný výraz: Lv 18,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Nesmieš zasvätiť svoje dieťa Molochovi, aby si nezneuctil meno svojho Boha. Ja som Pán!

1

mail   print   facebook   twitter