Hľadaný výraz: Lv 18,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Nesmieš si pribrať za ženu manželkinu sestru a tým ju urobiť žiarlivou, keby si s ňou obcoval za jej života.

1

mail   print   facebook   twitter