Hľadaný výraz: Lv 17,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Lebo život každého stvorenia je v jeho krvi. Preto som zakázal Izraelitom: Nesmiete jesť krv nijakého tvora, lebo život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kto by ju jedol, bude vyhubený.

1

mail   print   facebook   twitter