Hľadaný výraz: Lv 17,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Ktokoľvek z Izraelitov a z cudzincov, ktorí sa u vás zdržujú, uloví zviera alebo vtáka, čo sa môže jesť, vypustí krv a prikryje ju zemou.

1

mail   print   facebook   twitter