Hľadaný výraz: Lv 17,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pán vravel Mojžišovi:

1

mail   print   facebook   twitter