Hľadaný výraz: Lv 16,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Býčka na obetu za hriech aj capa na obetu za hriech, ktorých krv použil na vykonanie zmierenia vo svätyni, vynesú von z tábora a úplne ich spália aj s ich kožou, mäsom a trusom.

1

mail   print   facebook   twitter