Hľadaný výraz: Lv 16,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 A Pán povedal Mojžišovi: „Povedz svojmu bratovi Áronovi, že nesmie vstúpiť v ľubovoľnom čase do svätyne za oponu, čo je pred zľutovnicou na arche, aby nezomrel; lebo ja sa nad zľutovnicou ukazujem v oblaku.

1

mail   print   facebook   twitter