Hľadaný výraz: Lv 16,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pán hovoril Mojžišovi po smrti dvoch Áronových synov, ktorí zomreli, keď (neprístojne) predstúpili pred Pána.

1

mail   print   facebook   twitter