Hľadaný výraz: Lv 15,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pán vravel Mojžišovi a Áronovi:

1

mail   print   facebook   twitter