Hľadaný výraz: Lv 13,46, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
46 Zostane nečistý dovtedy, kým bude mať vyrážku. Je nečistý, musí bývať osve, bude sa zdržovať mimo tábora.

1

mail   print   facebook   twitter