Hľadaný výraz: Lv 13,45, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
45 Malomocný, ktorý je napadnutý touto vyrážkou, nech chodí s roztrhnutým odevom, vlasy nech má voľne rozpustené, nech si zakryje bradu a nech volá: »Nečistý, nečistý!«

1

mail   print   facebook   twitter