Hľadaný výraz: Lv 13,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 je to na jeho koži zastaralé malomocenstvo. Kňaz ho vyhlási za nečistého bez toho, žeby ho (zo spoločnosti) odlučoval, lebo je nečistý.

1

mail   print   facebook   twitter