Hľadaný výraz: Lv 12,1-5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Potom Pán hovoril Mojžišovi: 2 „Povedz Izraelitom: Ak nejaká žena zľahne a porodí chlapca, je sedem dní nečistá; tak dlho bude nečistá ako v dňoch svojej mesačnej nevoľnosti. 3 Na ôsmy deň sa obreže jeho predkožka 4 a ona ostane ešte tridsaťtri dní (doma) v očisťovaní svojej krvi. Nesmie sa dotknúť ničoho svätého a nesmie prísť do svätyne, kým sa neskončia dni jej očisťovania. 5 Ak porodí dievča, je dva týždne nečistá ako pri svojom očisťovaní a ostane doma šesťdesiatšesť dní v očisťovaní svojej krvi.

1

mail   print   facebook   twitter