Hľadaný výraz: Lv 11,13-19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Z vtákov sa však budete strániť týchto a nebudete ich jesť, lebo vám budú ohavnosťou: orla, orlosupa, orlosupa bradatého, 14 kaňu, sokola, 15 všetky druhy krkavcov, 16 pštrosa, kukučku, čajku, všetky druhy jastrabov, 17 kuvika, kormorána, ibisa, sovu ušatú, 18 sovu, pelikána, bučiaka, 19 bociana, všetky druhy kulichov, dudka a netopiera.

1

mail   print   facebook   twitter