Hľadaný výraz: Lv 10,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 A Mojžiš povedal Áronovi: „Tu sa vyplnilo, čo hovoril Pán: »Na tých, ktorí sa mi približujú, ukážem svoju svätosť a preslávim sa pred všetkým ľudom.«“ Áron však mlčal.

1

mail   print   facebook   twitter