Hľadaný výraz: Lv 10,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Tu Áron odpovedal Mojžišovi: „Pozri, dnes obetovali svoju obetu za hriech a svoju celostnú žertvu Pánovi; a mňa muselo toto zastihnúť! Keby som bol dnes jedol z obety za hriech, bolo by sa to Pánovi páčilo?“

1

mail   print   facebook   twitter