Hľadaný výraz: Lv 10,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Áronovi synovia, Nadab a Abiu, vzali svoje kadidelnice, nakládli do nich ohňa a naň kadidlo, a tak priniesli Pánovi nenáležitý oheň, aký im Pán neprikázal.

1

mail   print   facebook   twitter