Hľadaný výraz: Lv 1,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Potom býka zabije pred Pánom a Áronovi synovia, kňazi, budú obetovať krv a rozlejú krv vôkol oltára, ktorý je naproti vchodu do stánku zjavenia.

1

mail   print   facebook   twitter