Hľadaný výraz: Lv 1,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Ak jeho obeta bude celostnou žertvou z hovädzieho dobytka, nech privedie bezchybného samca ku vchodu do stánku zjavenia, aby sa zaľúbil Pánovi.

1

mail   print   facebook   twitter