Hľadaný výraz: Lv 1,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 „Hovor Izraelitom a povedz im: Ak niekto z vás prinesie Pánovi obetu z dobytka, prinesiete svoju obetu z hovädzieho dobytka a stád.

1

mail   print   facebook   twitter