Hľadaný výraz: Lv 1,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Potom jej odstráni hrvoľ a perie a hodí to za oltár na východnú stranu, na miesto, kde sa vysypáva popol.

1

mail   print   facebook   twitter