Hľadaný výraz: Lv 7,22-25, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
22 Hospodin hovoril Mojžišovi: 23 Hovor s Izraelcami a povedz im: Nijaký tuk z býkov, oviec alebo kôz nesmiete jesť. 24 Tuk uhynutého a tuk roztrhaného zvieraťa možno použiť na akúkoľvek potrebu, ale jesť ho vôbec nesmiete. 25 Lebo ktokoľvek by jedol tuk zo zvieraťa, z ktorého sa prináša ohňová obeť Hospodinovi, bude vyhladený zo svojho ľudu.

1

mail   print   facebook   twitter