Hľadaný výraz: Lv 4,22, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
22 אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצות יהוה אלהיו אשר לא תעשינה בשגגה ואשם׃

1

mail   print   facebook   twitter