Hľadaný výraz: Lv 4,22, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
22 Ak zhreší knieža tak, že neúmyselne prestúpi niektorý z príkazov Hospodina, svojho Boha, urobí niečo, čo sa robiť nesmie, previní sa.

1

mail   print   facebook   twitter